Okienko do materinského jazykaPre všetkých, ktorí chcú vedieť čo najviac o ich rodnej reči

Naučme sa písať čiarky I.

Publikované 29.05.2017 v 22:06 v kategórii Pravopis, prečítané: 40x

Ach, keby tá naša slovenčina bola taká ľahká, aká je krásna! Je mi jasné, že písanie čiarok mnohým ľuďom spôsobuje problémy. Možno môj článok pomôže niekomu, kto sa pýta: "Má tam byť čiarka alebo nie?"
Na začiatok niečo jednoduché: 
 • V podraďovacom súvetí píšeme čiarku pred spojkou vždy! Napr.: Je to lepšie, ako som čakal. Sľúbil mi, že príde. Hneval sa, lebo mu ušiel vlak. Zľakla sa, keď som jej povedal tú novinu.
           Podraďovacími spojkami sú: že, aby, žeby, keď, lebo, pretože, ako, hoci, kým,...
           POZOR! Ak stoja na začiatku vedľajšej vety dve spojky, čiarka sa píše len pred prvou spojkou. Pred druhou sa už                    čiarka nepíše. Spojky: že keď, že ak, pretože keby, lebo ak... Napr.: Povedal, že ak bude pekné počasie, pôjdeme na              výlet.
A teraz trochu komplikovanejšie (ale netreba sa zľaknúť):
 • V priraďovacom súvetí:
 1. Ak sú vety bez spojky, oddeľujeme ich čiarkou. Napr. : Mesiac sa uškŕňa, hviezdy padajú do tmy.          
 2. Čiarku nepíšeme pred priraďovacími spojkami: a, i, aj, ani, alebo, či. Napr.: Verte či neverte! Ak sa však tieto čiarky opakujú, pred každou ďalšou už čiarku píšeme. Napr.: Alebo sa poponáhľaš, alebo zostaneš doma. Ani si nenakúpila, ani neupratala. 
 3. Čiarka sa píše aj pred spojkami a spojkovými výrazmi , ktorých súčasťou je spojka a ktoré majú iný ako zlučovací význam: a preto, a tak, a teda, a predsa, a jednako, a pritom. Napr.: Nenašiel som nikoho doma, a tak som odišiel.
 4. Pred ostatnými priraďovacími spojkami čiarku píšeme. Zbadala ho, ale nedala to najavo. Usmeje sa, ba aj ma pohladká. Len choď, veď ja vydržím. 

Viac o čiarkach nabudúce :)


Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?